Regina Varsity Basketball v Shrine, 2-23-18 - pointepics